Vitsvanshjortjakt

Vitsvanshjorten är en viltart som under de senaste åren har ökat inom Vasanejdens jaktvårdsförenings område. Därför har behovet av en förvaltningsplan som täcker hela området uppkommit. Målet med förvaltningsplanen är att det inom området åtföljs gemensamma principer vad gäller jakt och förvaltning av stammen. Målet med planen är också att möjliggöra förverkligandet av gemensamma målsättningar gällande stamförvaltningen av vitsvanshjorten.

 

En av Vasanejdens styrelse utsedd förvaltningsgrupp inledde sitt arbete med att utarbeta en förvaltningsplan i november 2017. Som bakgrund till förvaltningsplanen har använts uppgjorda utredningar, statistik och överenskomna målsättningar. Ett utkast till förvaltningsplan har sänts till jaktklubbarna och -föreningarna inom Vasanejden 31.8.2018, med begäran om åsikter om planen t.o.m. den 31.10.2018. Inga åsikter eller ändringsförslag inkom över förvaltningsplanen. Jaktklubbarna omfattade planen vid licensansökningsmöte för vitsvanshjort den 10.4.2019.

 

Förvaltningsplan vitsvanshjort 2019-2021

 

forvaltningsplan-vitsvanshjort-2019-2021.pdf

 

 

Statistik fällda vitsvanshjortar