Aktuellt

På denna sida informeras om aktuella händelser, så som infotillfällen, skolningar, etc.

 

OBS!! Meddelande 8.9.2021

Älgträningsbanan vid Stenträsket är nu i funktion!
Träningskvällarna fortsätter som planerat resten av säsongen!

 

Viltcentralen i Kust-Österbotten kommer att hålla jaktledarutbildning inför hjortdjursjakten på distans via Teams. Infotillfället ordnas onsdagen den 8.9.2021 kl.18.00. Teamslänken sänds till klubbarnas kontaktpersoner närmaren infotillfället.

 

Information från Vasanejdens vitsvanshjortförvaltningsgrupp till jaktledarna för vitsvanshjortjakten kommer att ske via e-post.

 

 

Resultat och kartor från flygräkning av älg 2021 hittas HÄR

 

Hjortdjurskollisioner på kartan (uppdaterad med SRVA statistik 2020)

 

JAKTTIDER 2021-2022