Aktuellt

På denna sida informeras om aktuella händelser, så som infotillfällen, skolningar, etc.

 

ABC FÖR JAKTSKYTTE

Vasanejdens jaktvårdsförening ordnar i samarbete med Jägarförbundet två tillfällen med ABC för jaktskytte under sommaren 2022: 2.7.2022 & 10.9.2022 med start kl. 09:00 vid Stenträskets skjutbana.

ABC för jaktskytte är ett 6 timmar långt utbildningstillfälle på skjutbana där deltagarna introduceras i skytte med hagelgevär och kulgevär - här lär du dig genast från början grunderna för säker vapenhantering och skytte. Utbildningen kostar 35 € för personer under 18 år och 50 € för övriga, i vilket ingår de vapen och patroner som används under utbildningen samt kurslitteratur. Det enda du behöver ta med är hörselskydd och skytteglasögon. Alla som deltagit i utbildningen får Jaktskyttekortet som intyg över deltagandet.

Mer info om kursen hittas via länken:
ABC för jaktskytte, info

Anmälan görs via Jägarförbundets händelsekalender:
Händelsekalender & anmälan

 

 

Resultat och kartor från flygräkning av älg 2022 hittas HÄR.

 

Hjortdjurskollisioner på kartan (uppdaterad med SRVA statistik 2020)

 

JAKTTIDER 2021-2022