Aktuellt

På denna sida informeras om aktuella händelser, så som infotillfällen, träningstillfällen vid Stenträskets skjutbana, etc.

 

JAKTKLUBBARNAS TJÄNSTEMANNARAPPORTER 2020 OCH BYTESSTATISTIK 2019
Tjänstemannarapporter och bytesstatistik ska sändas till verksamhetsledaren senast den 20.2.2020.

 

SKOLNING I ANVÄNDANDET AV OMARIISTA
Den 26.2.2020 ordnas en skolning/work-shop i Oma riistatjänsten och i att rita jaktområden, dvs plocka bort icke-sammanhängande områden från jaktområdet. 2-3 deltagare från varje klubb/förening ryms på skolningen. De som deltar uppmanas ha med egen dator (finns några extra på plats), och kan då få hjälp med att rita jaktområdet på plats. Även andra Omariista-tjänster gås igenom rent praktiskt under skolningstillfället. Skolningen hålls vid Carpella i Karperö med början kl. 18.30, servering ingår. Anmäl till verksamhetsledaren senast 20.2.2020 hur många personer som kommer att delta från er klubb.

 

SKOLNING FÖR NYA SKJUTPROVSMOTTAGARE
Den 12.3.2020 ordnar Vasanejden en skolning för nya skjutprovsmottagare. (Tid och plats meddelas senare). Skolningstillfället är till för nya skjutprovsmottagare och för de som behöver uppdatera sin skolning. Alla klubbar bör se över sitt behov av nya skjutprovsmottagare så att det finns ett tillräckligt antal för att jägarnas lagstadgade skjutprov kan ordnas på ett smidigt sätt.

 

 

 

 

 

JAKTTIDER 2019-2020