Jägarexamen

När man börjar med jakt som hobby, bör man avlägga jägarexamen som krävs av alla nya jägare. Examenstillfällen ordnas av de lokala jaktvårdsföreningarna.

Som förberedelse för att avlägga jägarexamen kan man antingen gå en jägarexamenskurs, som jaktvårdsföreningen ordnar eller på egen hand studera "Handbok för jägare".

Mera information om jägarexamen, jaktkort och skjutprov hittar du genom att klicka HÄR

 

_ _ _

 

Jägarexamenskurs har ordnats 15.4-29.4.2019. 

 

_ _ _

 

Jägarexamenstillfällen 2019

  • 26.2 Kvevlax ungdomslokal, Veikarsvägen 21, 66530 Kvevlax

  • 21.5 Replot skola, Kyrkvägen 94, 65800 Replot

  • 11.6 Kvevlax ungdomslokal

  • 6.8 Replot skola

  • 13.8 Kvevlax ungdomslokal

  • 3.9 Replot skola

  • 1.10 Kvevlax ungdomslokal

  • 5.11 Replot skola

  • 19.11 Kvevlax ungdomslokal


Samtliga examenstillfällen börjar kl. 19:00. Identitetsbevis medtages. Ingen förhandsanmälning. Examensavgift 20,00 euro betalas på stället. Om en person med dyslexi (skriftligt intyg) ämnar delta i examen och behöver hjälp under examen, ska detta anmälas om på förhand (minst 1 dag innan) till verksamhetsledaren via telefon eller via e-post vasa@rhy.riista.fi.

Övriga jägarexamenstillfällen kan tillkomma enligt behov. Alla tillfällen hittas också via Viltcentralens hemsida.