Jägarexamen

När man börjar med jakt som hobby, bör man avlägga jägarexamen som krävs av alla nya jägare. Examenstillfällen ordnas av de lokala jaktvårdsföreningarna.

Som förberedelse för att avlägga jägarexamen kan man antingen gå en jägarexamenskurs, som jaktvårdsföreningen ordnar eller på egen hand studera "Handbok för jägare".

Mera information om jägarexamen, jaktkort och skjutprov hittar du genom att klicka HÄR

 

På Finlands viltcentrals webbaserade utbildningssida viltinfo.fi finns information för alla som är intresserade av natur och vilt. Viltinfo.fi innehåller utbildningsmaterial samt information om att börja jaga, vilt, finsk jakt och viltförvaltningens uppgifter.

 

JÄGAREXAMENSKURS 2024

Plats: Korsholms Vuxeninstitut, Skolvägen 1, 65610 Korsholm
Svenskspråkig kurs.
Kursdatum: 4.3 - 25.3.2023
Måndagar kl.18.00-20.30 och torsdagar kl.18.00-20.30


Anmälan till jägarexamenskurs via Vuxeninstitutet!

_ _ _

JÄGAREXAMENSTILLFÄLLEN 2024  

DUBBELKOLLA ALLTID JÄGAREXAMENSTILLFÄLLEN FRÅN VILTCENTRALENS SIDA

 

26.03.2024 Replot-Björkö skola, Kyrkvägen 94, 65800 Replot
14.05.2024 Replot-Björkö skola, Kyrkvägen 94, 65800 Replot
04.06.2024 Kvevlax UF, Veikarsvägen 21, 66530 Kvevlax
23.07.2024 Kvevlax UF, Veikarsvägen 21, 66530 Kvevlax
13.08.2024 Kvevlax UF, Veikarsvägen 21, 66530 Kvevlax
27.08.2024 Replot-Björkö skola, Kyrkvägen 94, 65800 Replot
24.09.2024 Kvevlax UF, Veikarsvägen 21, 66530 Kvevlax
15.10.2024 Replot-Björkö skola, Kyrkvägen 94, 65800 Replot
12.11.2024 Kvevlax UF, Veikarsvägen 21, 66530 Kvevlax

 

Samtliga examenstillfällen börjar kl. 19:00. Identitetsbevis medtages. Ingen förhandsanmälning. Examensavgift 20,00 euro betalas på stället. Om en person med dyslexi (skriftligt intyg) ämnar delta i examen och behöver hjälp under examen, ska detta anmälas om på förhand (minst 1 dag innan) till verksamhetsledaren via telefon eller via e-post vasa@rhy.riista.fi.

 

Övriga jägarexamenstillfällen kan tillkomma enligt behov. Alla tillfällen hittas också via Viltcentralens hemsida.