Jägarexamen

När man börjar med jakt som hobby, bör man avlägga jägarexamen som krävs av alla nya jägare. Examenstillfällen ordnas av de lokala jaktvårdsföreningarna.

Som förberedelse för att avlägga jägarexamen kan man antingen gå en jägarexamenskurs, som jaktvårdsföreningen ordnar eller på egen hand studera "Handbok för jägare".

Mera information om jägarexamen, jaktkort och skjutprov hittar du genom att klicka HÄR

 

På Finlands viltcentrals webbaserade utbildningssida viltinfo.fi finns information för alla som är intresserade av natur och vilt. Viltinfo.fi innehåller utbildningsmaterial samt information om att börja jaga, vilt, finsk jakt och viltförvaltningens uppgifter.

 

JÄGAREXAMENSKURS 2023

Plats: Korsholms Vuxeninstitut, Skolvägen 1, 65610 Korsholm
Svenskspråkig kurs.
Kursdatum: 20.3 - 3.4.2023
Måndagar kl.18.00-20.30 och torsdagar kl.18.00-20.30

Anmälan till jägarexamenskurs via Vuxeninstitutet!

_ _ _

DUBBELKOLLA ALLTID JÄGAREXAMENSTILLFÄLLEN FRÅN VILTCENTRALENS SIDA

JÄGAREXAMENSTILLFÄLLEN 2023  

4.4, Kvevlax UF, Veikarsvägen 21, 66530 Kvevlax
16.5, Replot-Björkö skola, Kyrkvägen 94, 65800 Replot
6.6, Kvevlax UF
25.7, Kvevlax UF
15.8, Replot-Björkö skola
29.8, Replot-Björkö skola
26.9, Kvevlax UF
17.10, Replot-Björkö skola
14.11, Kvevlax UF


Samtliga examenstillfällen börjar kl. 19:00. Identitetsbevis medtages. Ingen förhandsanmälning. Examensavgift 20,00 euro betalas på stället. Om en person med dyslexi (skriftligt intyg) ämnar delta i examen och behöver hjälp under examen, ska detta anmälas om på förhand (minst 1 dag innan) till verksamhetsledaren via telefon eller via e-post vasa@rhy.riista.fi.

Övriga jägarexamenstillfällen kan tillkomma enligt behov. Alla tillfällen hittas också via Viltcentralens hemsida.