Jägarexamen

När man börjar med jakt som hobby, bör man avlägga jägarexamen som krävs av alla nya jägare. Examenstillfällen ordnas av de lokala jaktvårdsföreningarna.

Som förberedelse för att avlägga jägarexamen kan man antingen gå en jägarexamenskurs, som jaktvårdsföreningen ordnar eller på egen hand studera "Handbok för jägare".

Mera information om jägarexamen, jaktkort och skjutprov hittar du genom att klicka HÄR

 

På Finlands viltcentrals webbaserade utbildningssida viltinfo.fi finns information för alla som är intresserade av natur och vilt. Viltinfo.fi innehåller utbildningsmaterial samt information om att börja jaga, vilt, finsk jakt och viltförvaltningens uppgifter.

 

_ _ _

DUBBELKOLLA ALLTID JÄGAREXAMENSTILLFÄLLEN FRÅN VILTCENTRALENS SIDA

Jägarexamenstillfällen 2022   

Uppdateras efter jaktvårdsföreningens årsmöte 2022.


Samtliga examenstillfällen börjar kl. 19:00. Identitetsbevis medtages. Ingen förhandsanmälning. Examensavgift 20,00 euro betalas på stället. Om en person med dyslexi (skriftligt intyg) ämnar delta i examen och behöver hjälp under examen, ska detta anmälas om på förhand (minst 1 dag innan) till verksamhetsledaren via telefon eller via e-post vasa@rhy.riista.fi.

Övriga jägarexamenstillfällen kan tillkomma enligt behov. Alla tillfällen hittas också via Viltcentralens hemsida.