Kontaktpersoner

Verksamhetsledare:

Sarah Cederberg

Kvarnkärrvägen 24

65730 Jungsund

tel. +358 445 440 492

e-post: vasa@rhy.riista.fi

Fakturor till jaktvårdsföreningen ska riktas till verksamhetsledaren.

 

Kontaktpersoner stora rovdjur:

Christoffer Björnström, Jungsund, tel. +358 505 711 618, ch.bjornstrom@gmail.com

Mikael Ehn, Södra Vallgrund, tel. +358 400 867 319, mikael.ehn@netikka.fi                                  

Tommy Pada, Helsingby, tel. +358 50 540 5316, tommy_pada@yahoo.se

 

SRVA kontaktpersoner:

Frey Forsbacka, Kvevlax, tel. +358 500 368 600                       

Håkan Back, Solf, tel. +358 50 522 5029        

Mikael Ehn, Södra Vallgrund, tel. +358 400 867 319              

Christoffer Björnström, Jungsund, tel. +358 505 711 618 (stora rovdjur)

 

Älgförvaltningsgruppens kontaktperson:

Andreas Granlund, Höstves, tel. +358 41 451 4577

 

Vitsvanshjortförvaltningsgruppens kontaktperson:

Jan Wikström, Norra Vallgrund, tel. +358 44 053 5231

 

 

Dataskyddsbeskrivning för Vasanejdens jaktvårdsförening

 

dataskyddsbeskrivning-vnjvf.pdf

 

 

Styrelsen 2024:

 

Ordförande Maria Lindström Petsmo +358 505176688 maria.lindstrom@netikka.fi
Ordförandesuppleant Magnus Pada Köklot +358 41 433 5389  
Viceordförande Patrik Cederberg Jungsund +358 50 322 8556 patrik.cederberg@hotmail.com
Suppleant Kjell Smeds Vasa +358 500 260 321  
Medlem Jan Wikström Norra Vallgrund +358 44 053 5231 wikstrom.jan@gmail.com
Suppleant Ole Rönn Södra Vallgrund +358 40 038 2775  
Medlem David Ohls Björköby +358 40 0661899 David_a_ohls@hotmail.com
Suppleant Peter Gammelsgård Björköby +358 500 360 842  
Medlem Benny Mörk Koskö +358 44 252 6650 benny.mork@acosta.fi
Suppleant Fredrik Burman Koskö +358 50 097 7051  
Medlem Oskar Sjölund Kvevlax +358 50 463 2055

oskarsjolund4@gmail.com

Suppleant Martina Bäckman Koskö +358 50 382 9059  
Medlem Viktor Antell Petsmo +358 44 389 8111 viktor.antell@hotmail.com
Suppleant Christoffer Björnström Jungsund +358 50 571 1618  
Markägarrepresentant Jan Flemming Veikars +358 50 526 1119 jan.flemming@netikka.fi
Suppleant Mats Lall Karkmo +358 50 575 2039