Välkommen till Vasanejdens jaktvårdsförenings hemsida!

Till Vasanejdens jaktvårdsförening hör jaktföreningarna och -klubbarna i Korsholm och Vasa (förutom Solf, Sundom, Merikart och Lillkyro). Föreningarnas antal är 26 stycken, och deras totala jaktareal uppgår till ca 133 345 ha (älgjakt 2023). Av denna areal utgör markarealen ca 53 % och vattenarealen 47 %.

 

Jaktvårdsföreningens huvudsakliga uppgifter är att sköta de uppgifter som Finlands Viltcentral ålägger jaktvårdsföreningen, i enlighet med gällande förordningar och lagar.

 

Jaktvårdsföreningen anordnar statens skytteprov samt jägarexamensskolning samt annan nödvändig skolning och olika informationstillfällen. Jaktvårdsföreningen ger också utlåtande i olika typer av ärenden samt upprätthåller förvaltningsplaner för att främja ett hållbart nyttjande av våra viltstammar.

Jaktvårdsföreningen upprätthåller också SRVA- storviltsassistans, vilken förmedlar tjänstehjälp av jägarna till polisen när det gäller stora rovdjur. De vanligaste SRVA- uppgifterna är att vid trafikkollisioner spåra skadade hjortdjur och stora rovdjur samt att hjälpa vid fördrivning av stora rovdjur från tätt bebyggda områden. SRVA-verksamheten baserar sig på avtal mellan polisen och jaktvårdsföreningen. Kontakten mellan polisen och jaktvårdsföreningen sker genom de av jaktvårdsföreningen utsedda SRVA-kontaktpersonerna. Jägare, hundförarekipage och lokala jaktföreningar utför arbetet på frivillig basis.


Jaktvårdsföreningen ska fungera som det organ dit de lokala jaktföreningarna och -klubbarna kan vända sig, gällande olika frågor i anslutning till jakt och viltvård.

 

På dessa sidor finns information om aktuella saker, så som datum för skjutprov och träningstillfällen, jägarexamen, kommande möten och informationstillfällen.