Skärgårdens skjutbana

Adress: Vallgrundvägen 305, 65800 Replot.

Skjutbanans kontaktpersoner är:

V.Sten, Björköby tel. 044-2840566

J.Södergård, Replot tel. 050-5984028

P.Hjerpe, Norra Vallgrund tel. 050-5923540

P.Fred, Södra Vallgrund tel. 040-364 1584 (banuthyrning)

 

Skjutprov 2021

Juni

  12.6 19.6 21.6*

 

Juli

       

 

Augusti

7.8 

14.8 16.8* 21.8

30.8*

September

  11.9 18.9  

 

 

Anmälningstid kl.10.00-12.00. Efter anmälningstiden tas inga fler personer emot, men alla anmälda provskjutningar slutförs.

*Anmälningstid kl 17.00-19.00. Efter anmälningstiden tas inga fler skyttar emot men alla anmälda anmälda provskjutningar slutförs.