Skärgårdens skjutbana

Adress: Vallgrundvägen 305, 65800 Replot.

Skjutbanans kontaktpersoner är:

V.Sten, Björköby tel. 044-2840566

J.Södergård, Replot tel. 050-5984028

P.Hjerpe, Norra Vallgrund tel. 050-5923540

B-J.Rönn Södra Vallgrund tel. 050-0344603 (banuthyrning)

 

Skjutprov 2019

Juli

       

27.7

Augusti

3.8

10.8

17.8

24.8

 

September

 

7.9

14.9

21.9

28.9

 

Skjutprovstillfällena pågår mellan kl.11:00 – 15:00.