Skärgårdens skjutbana

Adress: Vallgrundvägen 305, 65800 Replot.

Skjutbanans kontaktpersoner är:

V.Sten, Björköby tel. 044-2840566

J.Södergård, Replot tel. 050-5984028

P.Hjerpe, Norra Vallgrund tel. 050-5923540

P.Fred, Södra Vallgrund tel. 040-364 1584 (banuthyrning)

 

Skjutprov 2020

Juni

 

13.6

15.6*

 

 

Juli

   

18.7

 

 

Augusti

 

8.8

15.8

22.8

 

September

5.9

12.9

19.9

 

 

 

Anmälningstid kl.10.00-12.00. Efter anmälningstiden tas inga fler personer emot, men alla anmälda provskjutningar slutförs.

*Måndag 15.6 avvikande anmälningstid kl.17.00-19.00.