Lodjursjakt

Lodjursjakt under de senaste åren inom Vasanejden

Under 2021-2022 beviljades två dispenser till Vasanejden, båda användes.

Under 2020-2021 bevilades en dispens till Vasanejden, vilken användes.

Under 2019-2020 beviljades ingen dispens till Vasanejden.

Under 2018-2019 beviljades ingen dispens till Vasanejden.

Under 2017-2018 beviljades ingen dispens till Vasanejden.

Under 2016-2017 beviljades två dispenser till Vasanejden, varav den ena användes.

Under 2015-2016 beviljades två dispenser till Vasanejden, ingen användes.

Under 2014-2015 och 2013-2014 beviljades tre dispenser/ år till Vasanejdens jaktvårdsförening. Båda åren användes samtliga dispenser.

 

Sammankallare och dispensinnehavare inom Vasanejdens jaktvårdsförening:

Janne Korpela, tel. +358 50 5377 916.

 

 

/lojakt-2013-karika-tanja.jpg