Lodjursjakt

Finlands viltcentral har 24.10.2018 beviljat dispenser för lodjursjakt i stamvårdande syfte 1.12.2018-28.2.2019. Till Kust-Österbotten beviljades totalt tre dispenser, ingen av dessa till Vasanejdens jaktvårdsförening. Föregående år (2017-2018) beviljades också tre dispenser till Kust-Österbotten, ingen av dessa till Vasanejdens jaktvårdsförening.

Under 2016-2017 beviljades två dispenser till Vasanejden, varav den ena användes.

Under 2015-2016 beviljades två dispenser till Vasanejden, ingen användes.

Under 2014-2015 och 2013-2014 beviljades tre dispenser/ år till Vasanejdens jaktvårdsförening.
Båda åren användes samtliga dispenser.

 

Sammankallare och dispensinnehavare inom Vasanejdens jaktvårdsförening:

Janne Korpela, tel. +358 50 5377 916.

 

 

/lojakt-2013-karika-tanja.jpg