Informationstillfälle/ tiedotustilaisuus Korsholm/ Mustasaari 16.12.2018

 

Välkomna på diskussions- och informationstillfälle för allmänheten angående vargen och dess samhällspåverkan söndagen den 16.12.2018 kl.18.00.

Plats: Wasa UF Skatila, Skatilavägen 41, Veikars Korsholm.


På plats finns följande personer:

Europaparlamentariker Nils Torvalds
Riksdagsledamot Mats Nylund
Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg
Göran Backman, rektor i Centrumskolan, Oravais
Bjarne Mara, ekologisk mjölkproducent
Kenneth Ingman, Pälsdjursnäringen
Kai Dahl, Vasanejdens jaktvårdsförening
Sauli Härkönen, Viltcentralen
Ere Grenfors, Jägarförbundet
Mikael Appel, Polisen

 

Frågor kan sändas på förhand till moderator kjell.heir(at)gmail.com. På plats finns också en frågelåda dit frågor kan läggas under kvällen. Kaffeservering till självkostnadspris. Kaffeservering från kl.17.30.

 

Arrangörer: Intresseföreningen för en levande skärgård r.f. i samarbete med Vasanejdens älgförvaltningsgrupp, Vasanejdens jaktvårdsförening och Österbottens Svenska Producentförbund r.f.

 

_ _ _

 

Tervetuloa yleisölle avoimeen suden ja susien vaikutuksia yhteiskuntaan käsittelevään keskustelu- ja tiedotustilaisuuteen sunnuntaina 16.12.2018 klo 18.00.

Paikka: Wasa UF Skatila, Skatilantie 41, Veikkaala Mustasaari.


Paikan päällä ovat edustettuina:

Europarlamentaarikko Nils Torvalds
Kansanedustaja Mats Nylund
Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg
Göran Backman, Oravaisten keskuskoulun rehtori
Bjarne Mara, ekologinen maidontuottaja
Kenneth Ingman, turkistarhauksen edustaja
Kai Dahl, Vaasan seudu riistanhoitoyhdistys
Sauli Härkönen, Riistakeskus
Ere Grenfors, Metsästäjäliitto
Mikael Appel, Poliisi


Kysymyksiä voi lähettää etukäteen moderaattorille kjell.heir(at)gmail.com. Paikan päältä löytyy myös laatikko, johon voi jättää kysymyksiä tilaisuuden aikana. Paikalla on omakustanteinen kahvitarjoilu. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30.

 

Järjestäjät: Intresseföreningen för en levande skärgård rf. yhteistyössä Vaasan seudun hirvihallintoryhmän, Vaasan seudun riistanhoitoyhdistyksen sekä Österbottens Svenska Producentförbund r.f. kanssa.