Älgräkning 2018

Flygräkning av Vasanejdens jaktvårdsförenings område har genomförts. Skärgården räknade 10.2.2018 och fastlandssidan räknade 11-13.2.2018. Vänligen observera att flygräkningen i år har genomförts med helikopter – piloten samt en person från nejden som räknat.

 

I flygräkningen hittades i skärgården 102 älgar. Med felprocent 15% pålagd blir det totala antalet älgar 118 stycken. På fastlandssidan hittades 167 älgar – med pålagd felprocent 15% totalt 192 älgar. Det sammanlagda antalet älgar i nejden blir således 269 älgar – med felprocent 310 stycken.

 

Älgarnas ungefärliga positioner är utmärkta på kartorna med svarta siffror.

 

skargarden-2018.jpg

veikars-ostra-korsholm-voitby-kuni-2018.jpg

tolby-vikby-rison-2018.jpg

runsor-toby-karkmo-2018.jpg

kosko-karpero-kvevlax-petsmo-2018.jpg

iskmo-jungsund-singsby-vastervik-2018.jpg

iskmo-lillon-koklot-varlax-2018.jpg

helsingby-2018.jpg

hankmo-malsor-vassor-2018.jpg