Älgräkning 2022

Flygräkning av Vasanejdens jaktvårdsförenings område har genomförts. Skärgården räknade 11-12.1.2022 och 21.1.2022. Fastlandssidan räknade 1-2.2.2022. Flygräkningen har genomförts med flygplan – en pilot samt två-tre passagerare har räknat älgarna.

 

I flygräkningen hittades i skärgården 117 älgar. Med felprocent 15% pålagd blir det totala antalet älgar 135 stycken. På fastlandssidan hittades 133 älgar – med pålagd felprocent 15% totalt 153 älgar. Det sammanlagda antalet älgar i nejden blir således 250 älgar – med felprocent 288 stycken.

 

Älgarnas ungefärliga positioner är utmärkta på kartorna med siffror.

 

 

replot-bjorko-skargard-2022.pdf

iskmo-lillon-koklot-varlax-2022.png

iskmo-jungsund-singsby-vastervik-2022.png

kosko-karpero-kvevlax-petsmo-2022.png

hankmo-malsor-vassor-2022.png

ostra-korsholm-voitby-kuni-2022.png

kvevlax-veikars-molntrasket-2022.png

runsor-toby-karkmo-2022.png

tolby-vikby-rison-2022.png

helsingby-pundars-rimal-2022.png